• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/anne.sefkati?fref=ts
  • https://twitter.com/annesefkati

Hizmet Grupları

EĞİTİMLERİMİZ    :

Hizmet Gruplarımız

1. Zihinsel engelliler (eğitilebilir) ilköğretim programı


Özel Eğitim İlk Öğretim Okulu : Dersliklerde ve bireysel eğitim odalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitilebilir Çocuklar İlköğretim Okulu Müfredat Programı Uygulanmaktadır.
Bu programa devam eden her çocuk değerlendirme servisimizin öncülüğünde eğitsel değerlendirmeden geçirilmekte ve performansları tespit edilerek kendileri için bireyselleştirilmiş eğitim
programı (BEP) hazırlanmaktadır. Bu program çerçevesinde hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) uyarınca da eğitimleri sağlanmaktadır.
MEB'nın Müfredatı temel alınarak, çocukların gelişimsel özellikleri; bireysel ihtiyaçları ve ilgilerine göre hazırlanan eğitim programlarının grup olarak uygulandığı söz konusu grup eğitimi genel
olarak, 6- 16 yaş grubunda olup;
a ) Okuma-Yazma ve Akademik Becerileri kazanmış ya da kazanabileceği düşünülen;
b )  Tuvalet eğitimini kazanmış,
c )  Eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli çocuklar kabul edilmektedir.

Eğitilebilir Çocuklar Grup Eğitimi
Otistik Çocuklar İçin Eğitim - Destek Grupları Grup Eğitimi
Eğitim grubundaki eğitim sürecinde, kurumdaki mevcut eğitim programlarından çocuğa uygun olan modeli seçerek "Her Bir Çocuk İçin Olası Özel Eğitim Planına Yönelik" hazırlık
yapabilmesi ve bu plana uygun destekleyici çalışmaların ve ihtiyaçların belirlemesi amaçlanmaktadır.
Grup Eğitimi Okulumuzda 10 Ayrı Sınıfta Verilmektedir.
Bu gruplar; eğitim alabilecek olan çocukların genellikle gelişim özelliklerine göre yapılandırılmış sınıflardır. Sınıfların Yapılandırılmaları oldukça yumuşak sınırlar içinde oluşturulmuştur. Sınıflar oluşturulurken çocukların :

  • Yaşları
  • Gelişim seviyeleri
  • Bireysel gereksinimleri

Ailelerin istem ve gereksinimleri göz önüne alınmıştır.


2. Bedensel engelliler için fizyoterapi ve destek eğitimi


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ( Fizyoterapi Paramobil - UGL Terapi - Elektroterapi )
Bireylerin doğum öncesi, doğumda ve doğum sonrası oluşan bedensel ve zihinsel sınırlılıklarının,bilimsel teknikler kullanılarak en aza indirilmesini sağlayan,bireylerin kendine bakım ve sosyal çevre içindeki bağımsızlık seviyesini arttırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

Fizyoterapist; fonksiyonların düzenlenmesi, hareket kabiliyetinin arttırılması, ağrının azaltılması ve hastalık veya yaralanmadan muzdarip bireyin fiziksel yetersizliklerinin önlenmesi veya sınırlandırılmasını uygun tedavi programları hazırlayarak destekler.Uygulamalardaki temel hedef;düzeltmek,korumak ve gelişmesine yardımcı olmaktır.

Havuz Terapisi ( Hidroterapi ) : Suyun tedavi amaçlı uygun sıcaklıkta kullanılmasıdır. Egzersizler, suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılarak, normal mette yapıldığından çok daha kolay ve az enerji harcayarak yapılır. Uygun sıcaklıktaki havuzda yapılan su içi egzersizleri; gevşemeye, zayıf kas gruplarının kuvvetlendirilmesine; oturma, ayakta durma, yürüme, merdiven inip çıkma gibi fonksiyonel becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.


3. Eğitim ve uygulama okulu (öğretilebilir zihinsel engelliler) programı4. Ana Okulu / Hazırlık Sınıf


Özel eğitim olabildiğince Erken çocukluk döneminde başlaması gereken bir eğitimdir. Bu yüzden ana okulu seviyesinde ve okul eğitimine hazırlık amacı doğrultusunda

  • Grup
  • Bireysel
  • Fizyoterapi desteği ile eğitim verilmektedir.

5. Bireysel ve seanslı grup


Bireysel Eğitim : Bireysel terapilerde yaşıtlarından geri kalmış çocukların performans düzeyi belirlenir, ailelerinden çocukları hakkında bilgi toplanır ve çocuklarının kazanmasını istedikleri davranışlar tespit edilir bu doğrultuda çocuğun ihtiyaç duyduğu eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları birebir yapılır.
Grup Eğitim : Çocuklarınızın toplumun bir ferdi olarak yetişmesini temel ilke gören grup çalışmalarımız, gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklarımızın sosyalleşmesini, çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmesini, toplumda dikkat etmesi gereken davranışları öğrenmesi, çocukların grup terapileri ile kazanması gereken kuralları, insanlarla birlikte iken dikkat edilmesi gereken kuralları ve bunların yanında sosyal aktivitelerle çocukların kendilerine yeter hale getirmeyi hedeflemekte ve çalışmalarını buna göre sürdürmektedir. Grup terapilerinde öğrencilerimizi tam bağımsızlıklarını kazanabilmeleri amacıyla, doğal ortamlarda toplumsal beceriler ve toplum hayatına geçiş çalışmaları da verilmektedir.


6. İşitme engelliler eğitim programı


Bireyin konuşmaması sadece işitme kaybı ile de ilgili olmayabilir. Kekemelik, süreğen ses bozuklukları, artikülasyon bozuklukları, damak yarıklığı ile ilgili bozukluklar, beyin zedelenmesi duygusal rahatsızlıklar ve zihinsel engeli ile ilgili bozukluklar da konuşma engeli yaratır ve konuşmanın ritmi, melodisi, akıcılığı ve anlaşılırlığına etki eder.
Bütün bu hususlara dikkat edilecek gerek konuşma engelli çocuklarla ilgili, gerekse zihinsel engeli nedeni ile dil gelişimi ve iletişim sorunu olan çocuklarla ayrıca önemler almak, konuşmanın kalitesini, dil gelişimi ve iletişimi kazandırma çalışmaları yapılmaktadır.


7. Otistik çocuklar eğitim programı


8. İyileştirme(rehabilitasyon) programı


9. Dil ve konuşma güçlüğü çeken çocuklar eğitim programı


10. İlköğretime devam eden çocuklar için destek eğitim programı


11. Aile danışmanlığı programı


Psikolojik Danışmanlık :
Gerekli durumlarda hem öğrenciye hem de aileye psikolojik danışmanlık hizmeti verilerek, içinde bulunan sorun alanlarıyla ilgili olarak alternatif çözümler üretilmekte, kişinin ve ailesinin durumu kabullenmesi ve daha iyiye ulaşabilmek için hareket etmesi sağlanmaktadır.
Özürlü çocuğun ailesine verilecek psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinde, ailenin içinde bulunduğu durumu anlamasına yardımcı olmak, var olan durumla neler yapabilecekleri konusunda onları aydınlatmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Aile Eğitimi :
Aile eğitiminin amacı; anne ve babaları, anne olma-baba olma, çocuğa yaklaşım konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda anne-babaların ve çocuğun gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine yönelik aile eğitimi programları düzenlenmektedir.